´╗┐ ┼×artlar & Ko┼čullar

┼×artlar & Ko┼čullar

ÜYEL─░K SÖZLE┼×MES─░ ve KULLANIM KO┼×ULLARI

1. Taraflar

a) http://www.selcukofis.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten K─▒┼čla Cad.No:24 Demirkap─▒-Eyüp/─░stanbul adresinde mukim Ofis Mobilya (Bundan böyle "selcukofis" olarak an─▒lacakt─▒r). 
b) http://www.selcukofis.com internet sitesine üye olan internet kullan─▒c─▒s─▒ ("Üye")

2. Sözle┼čmenin Konusu

─░┼čbu Sözle┼čme'nin konusu selcukmobilya'n─▒n sahip oldu─ču internet sitesi http://www.selcukofis.com 'dan üyenin faydalanma ┼čartlar─▒n─▒n belirlenmesidir.

3. Taraflar─▒n Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, http://www.selcukofis.com internet sitesine üye olurken verdi─či ki┼čisel ve di─čer sair bilgilerin kanunlar önünde do─čru oldu─čunu, selcukofis'in bu bilgilerin gerçe─če ayk─▒r─▒l─▒─č─▒ nedeniyle u─črayaca─č─▒ tüm zararlar─▒ aynen ve derhal tazmin edece─čini beyan ve taahhüt eder. 
3.2. Üye, selcukofis taraf─▒ndan kendisine verilmi┼č olan ┼čifreyi ba┼čka ki┼či ya da kurulu┼člara veremez, üyenin sözkonusu ┼čifreyi kullanma hakk─▒ bizzat kendisine aittir. Bu sebeple do─čabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü ki┼čiler veya yetkili merciler taraf─▒ndan selcukmobilya'ya kar┼č─▒ ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere kar┼č─▒, selcukofis'in sözkonusu izinsiz kullan─▒mdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakk─▒ sakl─▒d─▒r. 
3.3. Üye http://www.selcukofis.com internet sitesini kullan─▒rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar─▒ ihlal etmemeyi ba┼čtan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do─čacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas─▒ran üyeyi ba─člayacakt─▒r. 
3.4. Üye, http://www.selcukofis.com internet sitesini hiçbir ┼čekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk─▒r─▒, ba┼čkalar─▒n─▒ rahats─▒z ve taciz edici ┼čekilde, yasalara ayk─▒r─▒ bir amaç için, ba┼čkalar─▒n─▒n fikri ve telif haklar─▒na tecavüz edecek ┼čekilde kullanamaz. Ayr─▒ca, üye ba┼čkalar─▒n─▒n hizmetleri kullanmas─▒n─▒ önleyici veya zorla┼čt─▒r─▒c─▒ faaliyet (spam, virus, truva at─▒, vb.) ve i┼člemlerde bulunamaz. 
3.5. http://www.selcukofis.com internet sitesinde üyeler taraf─▒ndan beyan edilen, yaz─▒lan, kullan─▒lan fikir ve dü┼čünceler, tamamen üyelerin kendi ki┼čisel görü┼čleridir ve görü┼č sahibini ba─člar. Bu görü┼č ve dü┼čüncelerin selcukofisle hiçbir ilgi ve ba─člant─▒s─▒ yoktur. selcukofis'in üyenin beyan edece─či fikir ve görü┼čler nedeniyle üçüncü ki┼čilerin u─črayabilece─či zararlardan ve üçüncü ki┼čilerin beyan edece─či fikir ve görü┼čler nedeniyle üyenin u─črayabilece─či zararlardan dolay─▒ herhangi bir sorumlulu─ču bulunmamaktad─▒r. 
3.6. selcukofis, üye verilerinin yetkisiz ki┼čilerce okunmas─▒ndan ve üye yaz─▒l─▒m ve verilerine gelebilecek zararlardan dolay─▒ sorumlu olmayacakt─▒r. Üye, http://www.selcukofis.com internet sitesinin kullan─▒lmas─▒ndan dolay─▒ u─črayabilece─či herhangi bir zarar yüzünden selcukofis'den tazminat talep etmemeyi pe┼činen kabul etmi┼čtir. 
3.7. Üye, di─čer internet kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n yaz─▒l─▒mlar─▒na ve verilerine izinsiz olarak ula┼čmamay─▒ veya bunlar─▒ kullanmamay─▒ kabul etmi┼čtir. Aksi takdirde, bundan do─čacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
3.8. ─░┼čbu üyelik sözle┼čmesi içerisinde say─▒lan maddelerden bir ya da birkaç─▒n─▒ ihlal eden üye i┼čbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ┼čahsen sorumlu olup, selcukofis'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar─▒ndan ari tutacakt─▒r. Ayr─▒ca; i┼čbu ihlal nedeniyle, olay─▒n hukuk alan─▒na intikal ettirilmesi halinde, selcukofis'in üyeye kar┼č─▒ üyelik sözle┼čmesine uyulmamas─▒ndan dolay─▒ tazminat talebinde bulunma hakk─▒ sakl─▒d─▒r. 
3.9. selcukofis'in her zaman tek tarafl─▒ olarak gerekti─činde üyenin üyeli─čini silme, mü┼čteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakk─▒ vard─▒r. Üye i┼čbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, selcukofis'in hiçbir sorumlulu─ču yoktur. 
3.10. http://www.selcukofis.com internet sitesi yaz─▒l─▒m ve tasar─▒m─▒ selcukofis mülkiyetinde olup, bunlara ili┼čkin telif hakk─▒ ve/veya di─čer fikri mülkiyet haklar─▒ ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye taraf─▒ndan izinsiz kullan─▒lamaz, iktisap edilemez ve de─či┼čtirilemez. Bu web sitesinde ad─▒ geçen ba┼čkaca ┼čirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalar─▒d─▒r ve ayr─▒ca fikri mülkiyet haklar─▒ kapsam─▒nda korunmaktad─▒r. 
3.11. selcukofis taraf─▒ndan http://www.selcukofis.com internet sitesinin iyile┼čtirilmesi, geli┼čtirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye eri┼čmek için kullan─▒lan ─░nternet servis sa─člay─▒c─▒s─▒n─▒n ad─▒ ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye eri┼čilen tarih ve saat, sitede bulunulan s─▒rada eri┼čilen sayfalar ve siteye do─črudan ba─član─▒lmas─▒n─▒ sa─člayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtak─▒m bilgiler toplanabilir. 
3.12. selcukofis kullan─▒c─▒lar─▒na daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyile┼čtirmek, sitenin kullan─▒m─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rmak için kullan─▒m─▒n─▒ kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n özel tercihlerine ve ilgi alanlar─▒na yönelik çal─▒┼čmalarda üyelerin ki┼čisel bilgilerini kullanabilir. selcukofis, üyenin http://www.selcukofis.com internet sitesi üzerinde yapt─▒─č─▒ hareketlerin kayd─▒n─▒ bulundurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. 
3.13. selcukofis'e üye olan ki┼či, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlü─če al─▒nacak uygulamalar kapsam─▒nda ofismobilia taraf─▒ndan kendisine ürün ve hizmet tan─▒t─▒mlar─▒, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve di─čer mü┼čteri memnuniyeti uygulamalar─▒ sunulmas─▒na izin verdi─čini beyan ve kabul eder. Üye, selcukofis'e üye olurken ve/veya ba┼čka yollarla geçmi┼čte vermi┼č oldu─ču ve/veya gelecekte verece─či ki┼čisel ve al─▒┼čveri┼č bilgilerinin ve al─▒┼čveri┼č ve/veya tüketici davran─▒┼č bilgilerinin yukar─▒daki amaçlarla toplanmas─▒na, i┼čtiraki olan tüm ┼čirketler ile payla┼č─▒lmas─▒na, selcukofis ve i┼čtiraki olan tüm ┼čirketler taraf─▒ndan kullan─▒lmas─▒na ve ar┼čivlenmesine izin verdi─čini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi─či sürece üyeli─či sona erdi─činde de verilerin toplanmas─▒na, i┼čtiraki olan tüm ┼čirketler ile payla┼č─▒lmas─▒na, selcukofis ve i┼čtiraki olan tüm ┼čirketler taraf─▒ndan kullan─▒lmas─▒na ve ar┼čivlenmesine izin verdi─čini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi─či sürece ofismobilia ve i┼čtiraki olan tüm ┼čirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb ileti┼čim kanallar─▒ kullanarak irtibata geçmesine izin verdi─čini beyan ve kabul eder. Üye yukar─▒da bahsi geçen bilgilerin toplanmas─▒, payla┼č─▒lmas─▒, kullan─▒lmas─▒, ar┼čivlenmesi ve kendisine eri┼čilmesi nedeniyle do─črudan ve/veya dolayl─▒ maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhas─▒l herhangi bir zarara u─črad─▒─č─▒ konusunda talepte bulunmayaca─č─▒n─▒ ve selcukofisv ve i┼čtiraki olan ┼čirketleri sorumlu tutmayaca─č─▒n─▒ beyan ve kabul eder. Üye veri payla┼č─▒m tercihlerini de─či┼čtirmek isterse, bu talebini selcukofis'in mü┼čteri hizmetleri ça─čr─▒ merkezlerine iletebilir. 
3.14. selcukofis, üyenin ki┼čisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendi─činde veya 
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya selcukofis'e tebli─č edilen yasal i┼člemlere uymak; 
b) selcukofis ve selcukofis web sitesi ailesinin haklar─▒n─▒ ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli oldu─čuna iyi niyetle kanaat getirdi─či hallerde aç─▒klayabilir. 
3.15. selcukofis  web sitesinin virus ve benzeri amaçl─▒ yaz─▒l─▒mlardan ar─▒nd─▒r─▒lm─▒┼č olmas─▒ için mevcut imkanlar dahilinde tedbir al─▒nm─▒┼čt─▒r. Bunun yan─▒nda nihai güvenli─čin sa─članmas─▒ için kullan─▒c─▒n─▒n, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmay─▒ sa─člamas─▒ gerekmektedir. Bu ba─člamda üye selcukofis web sitesi'ne girmesiyle, kendi yaz─▒l─▒m ve i┼čletim sistemlerinde olu┼čabilecek tüm hata ve bunlar─▒n do─črudan yada dolayl─▒ sonuçlar─▒ndan kendisinin sorumlu oldu─čunu kabul etmi┼č say─▒l─▒r. 
3.16. selcukofis, sitenin içeri─čini diledi─či zaman de─či┼čtirme, kullan─▒c─▒lara sa─članan herhangi bir hizmeti de─či┼čtirme yada sona erdirme veya selcukofis web sitesi'nde kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒ bilgi ve verilerini silme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. 
3.17. selcukofis, üyelik sözle┼čmesinin ko┼čullar─▒n─▒ hiçbir ┼čekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaks─▒z─▒n her zaman de─či┼čtirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. De─či┼čtirilen, güncellenen yada yürürlükten kald─▒r─▒lan her hüküm , yay─▒n tarihinde tüm üyeler bak─▒m─▒ndan hüküm ifade edecektir. 
3.18. Taraflar, selcukmobilya'ya ait tüm bilgisayar kay─▒tlar─▒n─▒n tek ve gerçek münhas─▒r delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun ┼čekilde esas al─▒naca─č─▒n─▒ ve söz konusu kay─▒tlar─▒n bir delil sözle┼čmesi te┼čkil etti─či hususunu kabul ve beyan eder. 
3.19. selcukofis, i┼č bu üyelik sözle┼čmesi uyar─▒nca, üyelerinin kendisinde kay─▒tl─▒ elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlar─▒na bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye i┼čbu üyelik sözle┼čmesini onaylamas─▒yla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmi┼č say─▒lacakt─▒r.

4. Sözle┼čmenin Feshi

─░┼čbu sözle┼čme üyenin üyeli─čini iptal etmesi veya selcukofis taraf─▒ndan üyeli─činin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacakt─▒r. selcukofis üyenin üyelik sözle┼čmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeli─čini iptal ederek sözle┼čmeyi tek tarafl─▒ olarak feshedebilecektir.

5. ─░htilaflerin Halli

─░┼čbu sözle┼čmeye ili┼čkin ihtilaflerde ─░stanbul Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kayd─▒ yapmas─▒ üyenin üyelik sözle┼čmesinde yer alan tüm maddeleri okudu─ču ve üyelik sözle┼čmesinde yer alan maddeleri kabul etti─či anlam─▒na gelir. ─░┼čbu Sözle┼čme üyenin üye olmas─▒ an─▒nda akdedilmi┼č ve kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak yürürlülü─če girmi┼čtir.

Ofis Mobilyalar─▒,B├╝ro Mobilyalar─▒,Ofis Koltuklar─▒ | Sel├žuk Ofis © 2018
Altyap─▒: Sel├žuk Ofis Mobilyas─▒-TR
Codeinspires web and mobile development
Kalavria Extra Virgin Olive Oil